Bedre resultater, kortere tid – WAR Room

Mange beslutningsprocesser, udviklingsprojekter og andre projekter som involverer mange interessenter i virksomheden tager meget lang tid at gennemføre.

Ikke nødvendigvis fordi det er meget kompliceret, men fordi det kan tage lang tid at kommunikere mellem de involverede og møderne er sjældne da det er svært at finde tid i kalenderen.

Men sådan behøver det ikke at være. De færreste beslutninger bliver bedre af at blive taget over lang tid.

Sæt turbo på processen – WAR-ROOM

Et war-room er en effektiv metode til at speed ‘de  planlægnings eller udviklingsprocesser op. Opnå på 24 – 48 timer hvad normalt tager måneder! Få analyseret problemstillinger og få truffet beslutninger.

Hvordan?

Hvert WAR-ROOM er skræddersyet til den specifikke organisation og problemstilling, men kræver:

De rigtige mennesker skal med og være 100% til rådighed. Dem som har viden og tilgang til viden, og dem som har beslutnings kompetence.

En forud fastlagt struktur sikre at den rette information bliver fremlagt, og analyseret. Planer udarbejdes, og vurderes ift. alternativer, og endeligt træffes beslutninger. Det kræver viljestyrke og hårdt arbejde. Det er ikke en skovtur! Men det er effektivt, og det er sjovt.

 

war room

Har I langtrukne processer som trænger til fart og effektivitet så kontakt os, og sammen kan vi vurdere om et WAR-ROOM er løsningen.