Succesfuld forandrings og projektledelse

Gennemførelse af aktiviteter som ikke fører til reel forandring er spild af tid og penge. Så kort kan det siges. Der er mange indgangsvinkler til at skabe forankring, og fælles for dem er at de er væsentlig sværere end vi tror, og derfor undervurderes den nødvendige indsats, og …… resultaterne udebliver. Sådan behøver det ikke at være.

Reality check

Det handler om at lykkes!

Men har virksomheden de nødvendige ressourcer og kompetencer til at forandringen lykkes? Er der forhold i omgivelserne som vanskeliggør forandringen.

I et realitetscheck får virksomheden et overblik over hvor implementeringsevnen er stærk eller svag, og en samlet vurdering af planens realiserbarhed og konkrete anbefalinger til forbedringer eller ændringer. Læs mere herunder!

Projektledelse kurser

Undervisning i projektledelse, målrettet virksomheden.

Projektledelse tilpasset virksomheden, ledelsen og medarbejderne giver langt bedre resultater end standardkurser. Læs mere herunder!

Projekt portefølje

Overblik over projekter og resultater. Bruger I mange kræfter på projekter, men kan godt savne overblik ressourcer, fremdrift og resultater. Med enkle værktøjer og processer kan I forbedre overblikket og foretage en bedre prioritering af indsatsen, og få bedre resultater. Læs mere herunder!

Forankring af forandring

Hvordan sikre vi at den ændring vi har gennemført bliver varig, og bringer værdi. Jeg kan hjælpe til succesfuld ledelse af forandring. Støtte virksomhedens projektledere eller styregrupper i at sikre planlægning, gennemførelse, forankring og opfølgning, og spare virksomheden mange spildte kræfter. Læs mere herunder”

Projekt realitetscheck

Den væsentligste succesfaktor for en forandring er en seriøs analyse om en given forandring er realiserbar. Har virksomheden de nødvendige ressourcer og kompetencer til at gennemføre forandringen succesfuldt, er organisationen parat eller er der forhold i omgivelserne som vanskeliggør forandringen.

Har man ikke ressourcerne, evnen, viljen og omstændighederne, er selv den mest geniale plan forgæves.

Lad derfor din forandring få et realitetscheck inden I går i gang.

I et realitetscheck får virksomheden et overblik over hvor implementeringsevnen er stærk eller svag, og en samlet vurdering af planens realiserbarhed og konkrete anbefalinger til forbedringer eller ændringer.

business

Virksomhedstilpasset kursus i projektledelse

Der findes mange fine uddannelse i projektledelse, men ingen af dem tager udgangspunkt i Jeres situation, og stiller derfor store krav til projektlederne til selv at tilpasse modellen til virksomheden når de kommer hjem fra kurser. Ofte med stor frustration til følge. Det man har lært passer ikke til virksomhed eller til ledelsen.

En skræddersyet uddannelse i projektledelse tager udgangspunkt i de samme teknikker og processer som de store modeller, men tager samtidig udgangspunkt i Jeres virksomhed. Jeres størrelse, type af projekter, ledelsens forventninger, projektledernes baggrund mv. Alt sammen afstemmes inden uddannelsen tilrettelægges.

En uddannelse kan derfor vare alt mellem en og tre dage afhængig af hvilken model vi i fællesskab er kommet frem til.

 

 

 

´

Virksomhedstilpasset uddannelse sikre:

Hurtigere igangsætning

Færre omkostninger

Effektiv udførelse

Gladere projektledere

Ledelsen skal med!

Ledelsens interaktion med projekt og projektleder er vital for projekternes succes. Med en uddannelse i projektledelse følger derfor en kort uddannelse og lille håndbog til ledelsen. Heri beskrives hvordan ledelsen bedst muligt støtter op om projekter, stiller krav, følger op mv, og sikre succes! 

Projektportefølge styring

Udvikling er forudsætningen for vækst, men kræver samtidig en effektiv prioritering af indsats og ressourcer og effektivitet. Har men ikke overblik over de mange projekter risikerer man at bruge for mange kræfter, på det forkerte, og med ringe resultat til følge. Derfor er der brug for effektiv portfolio management, eller porteføljestyring. En effektiv porteføljestyring kræver overblik over projekternes.

  • Effektivitet i projektarbejdet
  • Ressourcer,
  • Budgetter
  • Fremdrift og status
  • Resultater

Jeg kan skabe det overblik, så I kan foretage den nødvendige prioritering og få langt mere effektivitet i udviklingsarbejdet.

Se også Performance management som sikre den rigtige prioritering mellem udviklingsprojekter og den daglige drift.

 

 

 

portfolio