Har du målt de forretningsmæssige resultater af Sociale medier?

 Blog3

Sociale medier kan være vigtige redskaber til at nå sine forretningsmæssige mål, men det kræver klar strategi og opfølgning ift forretningsmæssige resultater.

´ Skal virksomheders indsats på sociale medier være basseret på mere end lykke, fromme og mavefornemmelser, så kræver det som minimum to ting. Ud over kreativitet, og solid kendskab til dynamikkerne på sociale medier.
  • En klar strategi og målsætning for aktiviteterne. Altså skal man naturligvis gøre sig klart hvad man vil opnå. (Hint: Kommer nogen i virksomheden og foreslår at I bliver mere aktive på sociale medier, så lyt til dem og husk at spørge hvilke specifikke forretningsmæssige mål det er de vil opnå!)
    • Planen skal indeholde
    • Hvad vil vi opnå, og hvordan vil det støtte forretningen?
    • Hvilke instrumenter tages i brug, og hvordan? Budskaber, medier, frekvens, interne krav, osv. osv.
 
  • Opfølgning på de resultater der nås, i forhold til ovenstående målsætning. Måler vi ikke hvad den konkrete indsats giver af værdi, så famler vi i blinde, og uden kendskab til hvad der virker og hvad der ikke gør.
 
Her er det ikke antallet af visninger, likes, delinger eller henvisninger. Det er alt sammen bare mellemregninger, og har ingen selvstændig værdi. (Med mindre man sælger reklameplads på nettet)
– Ægte forretningsmæssig værdi, omsætning og indtjening, er det virksomheden skal leve af, og derfor skal vi følge og måle hvilke tiltag der giver værdi, og hvilke der ikke gør.
 ´

Ja men kan man det? Ja det kan man!

Vores indlæg på sociale medier skal lede til noget. I mange tilfælde ønsker vi at modtagerne skal foretage konkrete handlinger, ex bestil materiale, tilmelde sig noget etc, og det er let at måle om det efterfølgende sker, og dermed om vi er gode nok til at fange interesse på de valgte medier. Men vi skal videre. Leger vi videre med tanken om et arrangement vi inviterer til, hvor mange kommer, hvor mange af dem der kom får vi fulgt op på, hvor mange af dem gør vi forretning med. Altså følg formålet helt til dørs, så vi ikke kun evaluerer første led i kæder, men alle led. Samme tankegang kan bruges i næsten alle typer indlæg. Nu skal vi jo ikke måle, blot for at måle. Nej, vi måler for hele tiden for at kunne bruge kræfterne på det som virker, eller forbedre det som ikke virker. Sådan sikre vi den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne, og de bedste resultater
Vil du høre mere om hvordan du får resultatmåling ind i jeres aktiviteter, så kontakt mig for et uforpligtende møde hvor vi kan tale om Jeres forretningsmæssige mål, og hvordan vi kan måle værdien af jeres aktiviteter på de sociale medier.