Deler I uvidenhed?

Deler I uvidenhed Inspirationen til det indledende spørgsmål kom fra en Nordjysk topleder, som i en direktion bestående af midaldrende mænd diskuterede loyalitetsprogrammer til børn, og som ikke overraskende skød langt forbi målet… Samme problemstilling har jeg selv oplevet. I ledelsen af en virksomhed hvis klare målgruppe var kvinder… sad 12 mænd! Der blev også delt meget uvidenhed. Et andet eksempel var ledergruppen af en stor virksomhed, hvis ledere kun i meget få tilfælde rent faktisk havde talt med en rigtig kunde inden for det seneste år. Det var jo salgsledelsen og sælgerne som havde den kontakt… Meget uvidenhed blev delt… Set fra en strategisk vinkel er de tre eksempler ret ens, og jeg vil fremhæve to forhold som enhver virksomhedsleder jævnligt bør reflektere over. Både på top-niveau og i mindre enheder. For det første. Det er ledelsens ansvar (blandt andre dit!), at sikre at en ledelse ikke alene består af dygtige specialister inden for hvert fagområde, men også at de som samlet ledelse udgør en menneskelig mangfoldighed, som afspejler det forretningsområde som virksomheden opererer på. Det sidste afgør hvilke parameter der er relevante. Eksempelvis Køn, etnicitet, alder, baggrund, uddannelse osv. En bank i Vestjylland behøver måske ikke differentiere på etnicitet, men det gør måske dens kollega i København eller den virksomhed som er international. Det andet handler om vidensmæssig selv-fedhed. Jeg/vi kender markedet… jeg/vi har lang erfaring… Sådan er det…! Tre små sekvenser som jeg ofte har hørt, og som naturligvis rummer meget sandhed, men som drevet for vidt bliver indskrænket og videns selv-fed. Verden forandres. Også i de mest konservative brancher og markeder. Er vi ikke ydmyge over for nye input, villige til at gå ud i virkeligheden og tale med folk, kunder som ikke kunder, så kan vi ikke lede en virksomhed med succes! Det gælder i øvrigt også HR-chefen… Og nej, det er ikke nok at have dygtige ansatte til at gøre det. Det er heller ikke nok at få lavet en fin markedsanalyse eller nedsætte fokusgrupper. En gang imellem skal vi ud af kontorene og opleve virkeligheden, og bare lytte… Har du sjove eksempler, forslag, kommentarer, noget du har gjort, så kommenter endelig. Forandringer starter med os selv; God fornøjelse – Denne blog er offentliggjort på HR Caseforum d. 18/8-14  www.hrcaseforum.dk