Ineffektive projekter er ikke (altid) projektlederens skyld!

Projekt effektivitet har ikke en entydig definition, men alligevel genkender vi nok alle når den ikke er der. Mangel på projekteffektivitet skyldes ikke kun projektlederne eller for lidt projektlederuddannelse. Nærmere tvært imod! Jeg har kendt mange dygtige projektledere hvis projekter alligevel var alt for langsomme. Her er fire hovedårsager til lav projekt effektivitet, fra mine praktiske erfaringer.
 • Manglende mål for projekt effektivitet, og manglende opfølgning på effektiviteten gør problemet usynligt. Sætter man et mål, som eksempelvis maks 8 uger til en analysefase, ja så tager det oftest ikke længere. Eller hvad med 4?
 • Ingen fælles systematik mellem projektledere og ledelsesniveauet sløver processen. Der skal helt styr på de gensidige forventninger, så undgår man at skulle frem og tilbage mange gange. Det sparer enormt med tid.
 • Mangel på både overblik over hvad der egentlig er igangsat og hvor langt det reelt er kommet. Det betyder ofte at virksomheder har alt for mange samtidige projekter til de samme ressourcer. Et simpelt overbliksværktøj gør underværker.
 • Ineffektive styregrupper. Mange medlemmer bidrager ikke, nogle er decideret skadelige for processerne, selv i den bedste mening. Hvert medlem skal kende sin rolle, og udfylde den!
Betyder det noget? I høj grad, og det går lige på bundlinjen. Hastigheden i projekter har betydning på flere måder.
 • Det er klart at det ”gode” som skal komme ud af projektet ikke kan nydes før projektet er afsluttet.
 • Træghed i systemet er selvforstærkende. Motivationen forsvinder og der bliver brugt alt for mange ressourcer.
 • Mange projekter når at overleve sig selv. De bliver ganske enkelt uaktuelle før de færdiggøres.
 • Gode projekter bliver ikke sat i gang når man ikke oplever at projekter gennemføres
Vil du vide mere om hvordan I får hævet effektiviteten og motivationen kan du læse mere her, eller blot kontakt mig for en uforpligtende snak om hvordan I får en garanteret højere effektivitet.
Blog3

Har du målt de forretningsmæssige resultater af Sociale medier?

 Blog3

Sociale medier kan være vigtige redskaber til at nå sine forretningsmæssige mål, men det kræver klar strategi og opfølgning ift forretningsmæssige resultater.

´ Skal virksomheders indsats på sociale medier være basseret på mere end lykke, fromme og mavefornemmelser, så kræver det som minimum to ting. Ud over kreativitet, og solid kendskab til dynamikkerne på sociale medier.
 • En klar strategi og målsætning for aktiviteterne. Altså skal man naturligvis gøre sig klart hvad man vil opnå. (Hint: Kommer nogen i virksomheden og foreslår at I bliver mere aktive på sociale medier, så lyt til dem og husk at spørge hvilke specifikke forretningsmæssige mål det er de vil opnå!)
  • Planen skal indeholde
  • Hvad vil vi opnå, og hvordan vil det støtte forretningen?
  • Hvilke instrumenter tages i brug, og hvordan? Budskaber, medier, frekvens, interne krav, osv. osv.
 
 • Opfølgning på de resultater der nås, i forhold til ovenstående målsætning. Måler vi ikke hvad den konkrete indsats giver af værdi, så famler vi i blinde, og uden kendskab til hvad der virker og hvad der ikke gør.
 
Her er det ikke antallet af visninger, likes, delinger eller henvisninger. Det er alt sammen bare mellemregninger, og har ingen selvstændig værdi. (Med mindre man sælger reklameplads på nettet)
– Ægte forretningsmæssig værdi, omsætning og indtjening, er det virksomheden skal leve af, og derfor skal vi følge og måle hvilke tiltag der giver værdi, og hvilke der ikke gør.
 ´

Ja men kan man det? Ja det kan man!

Vores indlæg på sociale medier skal lede til noget. I mange tilfælde ønsker vi at modtagerne skal foretage konkrete handlinger, ex bestil materiale, tilmelde sig noget etc, og det er let at måle om det efterfølgende sker, og dermed om vi er gode nok til at fange interesse på de valgte medier. Men vi skal videre. Leger vi videre med tanken om et arrangement vi inviterer til, hvor mange kommer, hvor mange af dem der kom får vi fulgt op på, hvor mange af dem gør vi forretning med. Altså følg formålet helt til dørs, så vi ikke kun evaluerer første led i kæder, men alle led. Samme tankegang kan bruges i næsten alle typer indlæg. Nu skal vi jo ikke måle, blot for at måle. Nej, vi måler for hele tiden for at kunne bruge kræfterne på det som virker, eller forbedre det som ikke virker. Sådan sikre vi den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne, og de bedste resultater
Vil du høre mere om hvordan du får resultatmåling ind i jeres aktiviteter, så kontakt mig for et uforpligtende møde hvor vi kan tale om Jeres forretningsmæssige mål, og hvordan vi kan måle værdien af jeres aktiviteter på de sociale medier.
War21

5 måneders projekt på 48 timer!

Oplever du, at selv relativt simple projekter eller udviklingsopgaver kan tage lang tid at få gennemført? Det gjorde jeg.  Strategiudvikling, forretningsplan for nye markeder, nye produkter mv. tog alt for lang tid og den lange proces tog hele dynamikken ud af processen. Det er ikke effektivt, og styringen af processen er svær og ineffektiv. Men sådan behøver det ikke at være. Med simple, men effektive modeller kan de fleste processer skæres ned til 2-3 dage. UDEN at det går ud over kvaliteten! Jeg har lavet en opskrift på en effektiv proces, som med den rette styring har vist fantastiske resultater. Den indeholder – En veltilrettelagt proces skal planlægges i detaljer, ift den specifikke problemstilling. Alene at lukke folk sammen gør det ikke! – De rette deltagere, herunder beslutningstagere skal udvælges og forberedes på opgaven. – Et godt forarbejde fra hver deltager skal gennemføres. – Deltagerne skal motiveres for processen, og der skal skabes rammer for at alle kan holde fokus. Værdien af processen er stor, på to fronter. – Effektivitet. Der kan spares hundredevis af timer ved effektiv eksekvering. Mødetid, rejsetid, misforståelser, ventetid, udskiftning af deltagere osv. – Rettidighed. Omverdenen forandre sig let i løbet af nogle måneder og der er derved risiko for at målet har flyttet sig undervejs. Oveni kommer en række positive bivirkninger. Jeres team lærer bedre at arbejde sammen, og en del af procedurerne viser sig værdifulde i det daglige arbejde. Jeg kalder processen war-room fordi den er inspireret at NATO stabsarbejde hvor man havde kort tid til at udarbejde den bedst mulige plan, og kommunikere den effektivt. At aflevere for sent var ikke rigtig en mulighed… Har I brug for at få sat turbo på processen hos jer, så giv mig et ring, eller en mail, så kan vi sammen vurdere om et war-room kunne være løsningen hos jer.  
niels-zinck-website
Velkommen!
niels-zinck-website-business Velkommen til mit nye site. Jeg har glædet mig meget til at kunne slå dørene op og præsentere konsulentfirmaet Niels Chr. Zinck, Forretningsudvikling. På siderne her kan du læse om forskellige emner som jeg vurderer at mange virksomheder kan blive inspireret af og drage nytte af. Virkelighedens udfordringer lader sig sjældent sætte i bås, så kontakt mig hvis du har en problemstilling, så vil jeg med glæde (og uden omkostninger) se om jeg kan hjælpe. Virksomheden er en enkeltmandsvirksomhed, og har således ingen faste lønninger, omkostninger. Derved kan jeg tilbyde første klasses ydelser og kurser til en meget konkurrencedygtig pris. Med et bredt netværk af dygtige konsulenter, med mange forskelligartede kompetencer, og som står klar til at støtte op, kan jeg altid sammensætte et kompetent team hvis dele af opgaven ligger uden for mit felt. Har du idéer eller spørgsmål er du altid velkommen til at kommentere her, eller kontakte mig direkte. Velkommen!  
HRCF logo

Målstyring i HR, Samarbejde med HR Caseforum.

Overblik over virksomhedens KPI’er, kombineret med overblik over de væsentligste aktiviteter, projekter mv.  giver stor værdi på mange fronter, fokus, prioritering kommunikation osv. Ingen tvivl om det. Men ikke kun på virksomheds niveau. Det samme gør sig gældende på funktionsområder. HR området har traditionelt ikke været stærke på denne front, men det er mange virksomheder ved at lave om på. HR området skal være effektivt og give synlig værdi på linje med alle andre funktionsområder og derfor er opstilling af KPI’er, målstyring og Dashboards et hot emne mange steder. Men det er ikke let. HR er på mange områder kendetegnet ved bløde mål, og langsigtede initiativer. Svært ja, men bestemt ikke umuligt. HR Caseforum driver et online netværk for HR chefer hvor HR Cheferne deler deres viden og erfaringer med hinanden. Der er til tider også brug for hjælp og støtte til nye initiativer så HR Caseforum og jeg har indgået et samarbejde omkring hjælp til virksomheder som har behov for yderligere support. Se mere om målstyring, Dashboard og performance management her, eller læs mere om HR Caseforum.  
succes plan

Skræddersyet uddannelse i projektledelse

Jeg er stor tilhænger af at virksomheder tilrettelægger en fast model eller skabelon for hvordan projekter startes, ledes kommunikeres etc. Med andre ord en projektmodel for virksomheden og dens projektledelse. Jeg har selv lavet et par stykker. Men hvad er egentlig fordelene ved det, hvorfor ikke bare lade sine medarbejdere uddanne i Prince2 eller en af de andre store projektleder modeller. Så får man en afprøvet og anerkendt model, og medarbejderne kan skrive det på deres CV. Det må da være det bedste? Det er det sikkert også for nogen men bestemt ikke for alle. Der er nemlig meget stor forskel på projektkulturen i virksomhederne, og på de ledere som i sidste ende er ansvarlige. Min erfaring er, at hvis man ikke i projektmodellen tager hensyn til det, så får man i bedste fald ingen effekt, oftest en negativ effekt! Læs mere om hvorfor, og hvad man alternativt kan gøre her.